Eidsvoll kommune ga godt inntrykk i nasjonal musikkonferanse

Til Norsk Musikkråds konferanse for lokale musikkråd i Hurdal i helgen var Eidsvolls ordfører og kulturskolerektor invitert til å presentere sine syn på det lokale musikklivet.

Fokuser på hva vi kan gjøre sammen, sa, John-Erik Vika, også uten penger (men noen ganger blir det selvsagt behov for penger). Også frivilligheten koster penger, det vet jeg veldig godt. Fokuser på hva dere kan gjøre, hva dere ønsker. Og snakk med ordføreren – han er en nøkkelperson i kommunen. Vi skal ha fokus på barn og unge, men også de voksne må få kommunens oppbacking – uten et voksent kulturliv dør kommunen! DERE må være med å påvirke, si (lat som) du er stolt av kommunen. Veldig spennende å oppleve den runden dere nettopp hadde – å få høre hva som skjer rundt omkring i landet. Her er det mange gode eksempler til etterfølgelse. Selvsagt skal dere få øvingslokaler gratis, og lokaler som passer virksomheten.
Et råd til slutt: Gå til den enkelte parti, gå til den enkelte politiker, ikke bare snakk til hele kommunestyret/kulturstyret.

p1100801
Astrid Holum, kulturskolerektor i Eidsvoll og Øyvind Pedersen, kultursjef i Lillehammer

Kulturskolen skal være en dynamo i det lokale kulturlivet, sa Astrid Holum – det er viktig. Vi trenger det lokale musikklivet, men jeg mener at musikklivet også trenger kulturskolen. Kulturskolen er kjempegod på en-til-en-undervisning, det fungerer for mange, men korpsene trenger kanskje mer gruppeundervisning. Lærerkreftene i kulturskolen er helt sentrale i dette – vårt ønske er selvsagt lærere som er gode både på instrumentalpedagogikk og sosiale ferdigheter – og når vi skal ansette lærere må vi samarbeide med kulturlivet og lytte til korpsene. Tiden er inne for høyttenkning om undervisningsmodell – i samarbeid med det lokale musikkråd.

Øyvind Pedersen:

Møt kommunen med at dere er en ressurs for kommunen og at kommunen er en ressurs for dere. Ikke skap forsvarsteknikker, etabler samarbeid. Min kamp innad i kommunen er å skape rom i budsjettene for å få til det som kulturlivet trenger.Vi bruker musikkrådet aktivt,  i høringer – til fordelinger osv. Musikkrådet har vært – og er viktige i kommunen. De har stått på for å opprettholde musikk/kulturskolen og leiepriser i skolene.  Musikkrådet på Lillehammer har vært aktive når det gjelder akustikk,  (Si ikke: «Øvingslokalene er helsefarlige», selv om de er det. Det medfører at rekrutteringen lider) Rekruttering er viktig. Bruk ordførerne aktivt (de skal gjenvelges). Musikkrådet må være representativt (dvs ha alle musikksjangre som medlemmer),og må være en felles stemme for de frivillige. Men jeg skal være støttespiller – det er en viktig rolle for meg. Musikkrådet er viktig!
Et lite råd til slutt: Ikke vær redd for å be om råd, det vokser både du og den som blir spurt på.

p1100817
Iver Waage, anleggskonsulent i Oslo Musikkråd: Oslo Musikkråd går foran i arbeidet med medvirkning i utforming av offentlige bygg. 

Nylig vedtok Oslos byråd kravspesifikasjoner til nye skolebygg. Alle skoler skal heretter bygges slik at de fungerer til kulturformål. Oslo musikkråd har kartlagt dagens situasjon i Osloskolen for byrådet, og foreslått et bedre rammeverk for musikkutøving og lokal kulturaktivitet på skolen.

Byrådet i Oslo vedtok de nye kravspesifikasjonene i et møte 20. august 2015. Her heter det bl.a. at «skoleanlegget skal også fungere som et lokalt kulturhus». Anlegget skal som en del av kommunens kulturelle infrastruktur «bidra til å styrke lokalmiljøet, og utformes på en slik måte at det enkelt kan benyttes til virksomheter utover skolens kjernevirksomhet.»

De nye funksjonskravene innebærer at alle skoler som skal bygges må planlegges slik at de fungerer til kulturformål. Dette vil særlig innebære et stort løft for kor, korps og orkester, som ofte har hatt dårlige vilkår i de eksisterende skolebyggene. De nye kravene tar spesielt hensyn til at skolebyggene skal bli lette å sambruke for skole og lokalkultur, slik at parallelle aktiviteter i minst mulig grad er til sjenanse for hverandre.

– Før måtte vi arbeide spesielt for å få kulturhusfunksjoner med i byggene. Heretter må utbyggere som ønsker å fire på kravene, skrive avviksmeldinger og be byråden særskilt om å få avvike fra funksjonskravet, sier Iver Waage.

Oslo Musikkråd gleder seg over gjennomslaget de nå opplever. Særlig viktig er det også at Norsk standards akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse vil bli en del av planleggingen av nye skolebygg.

Det nye rammeverket vil kort sagt sikre bedre kulturlokaler, og blir et nyttig verktøy for utøvere, skoler, kommuner og alle som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende lokaler.

Regelverket i Oslo har direkte overføringsverdi for andre kommuner og musikkråd.

p1100825
Aksel Roksti – eksempel på musiker i kommunestyre (Ski): Den enkleste måten å få gjennomslag for saker i kommunestyret er selv å bli politiker.
p1100835
Eline M. Melgalvis, styreleder Norsk Musikkråd: Tusen takk for det fantastiske engasjementet rundt omkring i landet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s